Kouluttajat

Valmennusrenkaan jäseniä kouluttamaan saapuneista suurin osa on ollut ruotsalaisia tokomenestyjiä, mutta joukkoon on mahtunut myös muun  muassa norjalaisia kouluttajia.

Vuonna 2001 oli yhtenä kouluttajana ruotsalainen John ”Jonte” Eklöf, joka on edustanut useamman kerran Ruotsia maajoukkueessa bordercolliellaan. Jonte toimi renkaan luottokouluttajana yhtäjaksoisesti vuodesta 2004 aina vuoteen 2013, jolloin hän valitettavasti menehtyi vaikeaan sairauteen.

Jontella on koettu olleen merkittävä rooli renkaan valmentajana, ja koulutukseen haluttiin samanlaista jatkumoa, mitä Jonte oli renkaalle antanut. Vuodesta 2015 lähtien Jonten työtä renkaan valmentajana on jatkanut Christa Enqvist-Pukkila.

Coaches

Most of the Obedience Ring coaches have been Swedish obedience achievers, but there have also been for example Norwegian coaches.

In year 2001 one of the coaches was Swedish John ”Jonte” Eklöf who has represented Sweden several times with his border collie. Jonte was the main coach for the Obedience Ring from 2004 until 2013 when he sadly passed away due to an illness.

Jonte has had a significant role as the Obedience Ring coach, and the Ring wanted to keep having similar continuity for the coaching as there was with Jonte. Since 2015 Christa Engvist-Pukkila has continued Jonte’s work.

Kouluttajat/Coaches  1998 ->

1998 Ulf Kalborg, Ruotsi
1999 Ulf Kalborg & Nils-Rune Larsson, Ruotsi
2000 Kouluttajiksi kutsutut ruotsalaiset eivät saapuneetkaan paikalle, joten renkaalaiset treenasivat keskenään kaksi päivää ja pitivät sen jälkeen kahden päivän yleisleirin.
2001 Nils-Rune Larsson & John Eklöf, Ruotsi
2002 Sofie Åkerberg & Kjell-Gunnar Eggesvik, Ruotsi
2003 Ulf Kalborg, Ruotsi & Heidi Billkvam, Norja
2004 – 2013 John Eklöf, Ruotsi
2012 kevät Maria Brandel, Ruotsi
2012 syksy John Eklöf, Ruotsi
2013 kevät Maria Brandel, Ruotsi
2013 syksy ei kouluttajaa
2014 kevät Varvara Bolshakova, Venäjä
2014 syksy Synnøve Matre, Norja
2015 kevät Christa Enqvist-Pukkila ja Satu Taskinen
2015 syksy Synnøve Matre, Norja
2016 kevät Christa Enqvist-Pukkila
2016 syksy Christa Enqvist-Pukkila ja Katja Kiviaho
2017 kevät Christa Enqvist-Pukkila ja Satu Taskinen
2017 syksystä eteenpäin Christa Enqvist-Pukkila

Advertisement